World of Warcraft: Battle For Azeroth เปิดตัวรีวิว

World of Warcraft: Battle For Azeroth ออกเดินทางเพื่อเอาชนะผู้เล่นเก่าและดึงดูดผู้เล่นใหม่ด้วยขีดจำกัดเลเวลที่เพิ่มขึ้น โซนใหม่ และการปรับโครงสร้าง PvP World of Warcraft: Battle for Azerothมาถึงประมาณ 14 ปีหลังจากการเปิดตัว Blizzard MMO...